Polityka prywatności

tutaj prosimy o przysłanie polityki prywatności

Wymiana i zwroty

tutaj prosimy o przysłanie treści wymiany i zwrotów

Regulamin

I. INFORMACJE O SKLEPIE

Sklep internetowy działający pod adresem www.ebikini.pl, prowadzony jest przez:


Tolos Julita Waloszek

ul. Żywiecka 216
43-547-178-86-97

KONTAKT:
tel. +48 600 005 113

e-mail: sklep@ebikini.pl

Adres do zwrotów:

Tolos

Ul. Żywiecka 191

43-300 Bielsko-Biała


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.ebikini.pl prowadzi sprzedaż detaliczną strojów kąpielowych za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia poprzez zakreślenie okienka w procesie zamówienia.

 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych.

 4. Kupujący oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikacji zdjęć oraz treści w ramach zamieszczanych przez siebie opinii na stronie sklepu www.ebikini.pl. Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie powyższych materiałów przez Tolos Julita Waloszek na stronie sklepu www.ebikini.pl, serwisie Facebook, Instagram, Pinterest oraz newsletter.

 5. Ceny produktów widoczne na stronach www.ebikini.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny zawierają również koszt przesyłki.

 6. Promocje w sklepie www.ebikini.pl nie łączą się ze sobą.

 7. Sprzedający dostarcza dowód zakupu/fakturę VAT które stanowią potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.ebikini.pl można składać wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

 2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

 3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.ebikini.pl

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:

  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia)

  • nieotrzymania wpłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności “z góry”)

  • niepotwierdzenia zamówienia za pobraniem

METODY PŁATNOŚCI:

 1. Płatności krajowe

  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. W serwisie PayU można dokonać transakcji następującymi kartami płatniczymi: VISA, MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów).

  • Płatność przy odbiorze (za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS) – oznacza, że należność za zamówiony towar będzie pobrana przez osobę (kuriera) w momencie dostarczenia przesyłki.

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

 1. Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera.

CZAS DOSTARCZENIA przesyłki to:

 1. Przesyłki krajowe

  • Kurier GLS – 1-2 dni robocze

V. REKLAMACJA

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.

 2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.

 3. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji. 

 5. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366

 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. WYMIANA

 1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez kontakt z konsultantem pod adresem e-mail sklep@ebikini.pl i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

VII. ZWROT

 1. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie www.ebikini.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

 2. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).

 3. Sprzedający, po otrzymaniu informacji od konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zwracanej rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Tolos Julita Waloszek– art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia poprzez zakreślenie okienka.

 3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.ebikini.pl za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznej lub sms.

 4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)